Hamurumda Tasarım Var!

Hamurumda Tasarım Var!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

İzmir Tarih Tasarım Atölyesi ve İBB Akdeniz Akademisi işbirliği ile Ağustos 2015’te Mimar Nuri Aydın’ın koordinatörlüğü, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Murat Arıkut ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Dr. Can Gündüz’ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tasarım Yaz Okulu’na, Türkiye’nin değişik kentlerindeki 20 farklı üniversiteden lisans öğrencileri katıldı.

Kullanıcı-tasarımcı ilişkisinin demokratik ve katılımcı tasarım süreçleri içerisinde yeniden kurgulanabilmesine elverişli bir konu olarak; İzmir-Kadifekale’de ağırlıklı olarak Mardinli-İzmirli’lerin kullandığı tandır ocakları, semt sakinlerinin olumlu ve olumsuz “kentsel dönüşüm” deneyimleri ışığında daha fazla kullanıcı ve mesleki disiplinin katılımıyla desteklenen tasarım yaklaşımlarıyla sahip çıkılması gereken birer kültür varlığı olarak ele alındı. Katılımcılar da bu doğrultuda, başvuranlar arasından Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyoloji ve Mutfak Sanatları gibi farklı disiplinlerden dengeli bir katılım gözetilerek seçildi.

Yaz okulu kapsamında katılımcılar, ocakların fiziksel mekân ihtiyaçları, bu ihtiyaçların ardında yatan sosyo-kültürel girdiler ve ocakların yerinde korunarak geliştirilebilmesine yönelik tasarım yaklaşımları geliştirdirdiler.

Gelecek Etkinlikler

Kasım, 2021

X