Kemeraltı Aydınlatma Master Planı (KAMP)

Kemeraltı Aydınlatma Master Planı (KAMP)

DETAYLAR

Durum
Projesi Yapıldı
Kategori
Bölge

Proje Hakkında

"Kentin Yaşayan Yüzü Kemeraltı” konsepti ile geliştirilen Kemeraltı Aydınlatma Master Planı'nda bölgenin gündüz ön plana çıkan aktif, dinamik, yaya yoğun, canlı yapısının geceleri de devam edebilmesini sağlamayı temel hedeflerden biri olarak belirlendi. Bununla birlikte, ışık kirliliği, doğal çevrenin tahribatı, enerji ve kaynakların kontrolsüz tüketimi gibi çevresel konuların altını çizmekte ve plan kararlarını sosyal-ekonomik-ekolojik bakış açılarının kesişimi ile ortaya çıkarmaktadır.

X