Kadifekale, Antik Tiyatro Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi

Kadifekale, Antik Tiyatro Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi

DETAYLAR

Proje Hakkında

Kadifekale Surları Restorasyonu ve Aydınlatması

Kadifekale Antik Tiyatro Koruma Geliştirme ve Yaşatma Projesi kapsamında öncelikle surlar restore edildi. Surların restorasyonundan sonra gerçekleştirilen aydınlatma projesi ile Kadifekale, artık geceleri de kent siluetinde görünür hale geldi.

Smyrna Tiyatrosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından Antik Smyrna Kazı Başkanlığı’na devredilen antik tiyatro alanında başlatılan bilimsel kazı çalışmaları devam ediyor.

Jeolojik Sakıncalı Alan

Yapılaşma yasağı getirilen jeolojik sakıncalı alanda ikamet eden İzmirlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölgenin yapılaşmadan arındırılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım çalışmaları gerçekleştirildi ve alanda ağaçlandırma yapıldı. Jeolojik sakıncalı alanın rekreatif amaçlı düzenlenmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel Tesis Alanı

Tarihi alanın sahip olduğu kültürel zenginlikler bağlamında bir sosyo-kültürel tesis yapısının Kadifekale eteklerinde, jeolojik sakıncalı bölge ve antik tiyatro arasında kalan alanda inşa edilmesi fikrinden hareketle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Arkeoloji ve Tarih Parkı

Kadifekale, Antik Tiyatro ve çevresinde gerçekleştirilecek projelerden biri de Arkeoloji ve Tarih Parkı düzenlemesidir.

Sarnıç ve Mescit Restorasyonu

Bizans Dönemi'nden günümüze ulaşan su yapısı ile kentin bilinen ilk Türk-İslami yapısı olan mescidin restorasyon projelendirme çalışmaları tamamlandı.

X