İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi

İzmir Tarih Sürdürülebilir Ulaşım Projesi

DETAYLAR

Durum
Projesi Yapıldı
Kategori
Bölge

Proje Hakkında

Sürdürülebilir Ulaşım Projesi'nin konusu; İzmir Tarih Projesi’ni destekleyecek ve bütünleyecek biçimde, Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı kapsamında ulaşım seçeneklerinin sunulması, bölgenin çevre kentsel ulaşım ağlarına entegrasyonunun sağlanarak erişilebilirliğinin artırılması, bölgenin yaya ve bisiklet öncelikli sürdürülebilir ulaşım odaklı bir yaklaşımla yeniden ele alınmasıdır. Proje, ulaşım master planlarına, kamusal kullanımları ve fonksiyonları geliştirecek plan ve uygulamalara, kullanıcıların erişimlerini destekleyecek uygulamalara temel oluşturacak önemli bir rehber niteliğindedir.

X