İzmir Tarih Proje Merkezi Restorasyon Projesi

İzmir Tarih Proje Merkezi Restorasyon Projesi

DETAYLAR

Durum
Tamamlandı
Kategori
Bölge

Proje Hakkında

Ahmet Ağa (Salepçioğlu) Konağı'nın restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yapı İzmir Tarih Proje Merkezi olarak hizmete alındı.

19. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Ahmet Ağa Konağı, harem ve selamlık olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Konağın selamlık bölümü iki katlı, harem bölümü ise bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir.

Konak, 19. yüzyıl sonlarından itibaren konut dışı amaçlarla kullanılmıştır.Öncelikle Jandarma Mektebi, II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında da İttihat ve Terakki’nin İzmir merkezi olarak kullanılmıştır. Milli Kütüphane, 1912yılında konağın selamlık bölümünde açılarak 1933’e kadar burada hizmet vermiştir.

X