Agora Kazı Alanı Güvenlik Duvarı Projesi

Agora Kazı Alanı Güvenlik Duvarı Projesi

Proje Hakkında

Yapımı tamamlanmış olan güvenlik duvarı zeminden itibaren toplam 3 metre yüksekliğinde olup 822 metre boyunca devam etmektedir. Önerilen duvarın arkeolojik alanı gizlemeyen, geçirgen özellikte olması ve taşıyıcı sistemini kendi oluşturduğu desen içinde eritip kesintisiz ve süreklilik oluşturan bir algı yaratması hedeflenmiştir. Duvar sadece bir güvenlik elemanı olmayıp, yer yer üç boyutlu bir kentsel mobilyaya dönüşen, hem kentlilerin hem ziyaretçilerin dinlenmelerine imkân veren, bu nedenle arkeolojik alanın deneyimlenmesinde etkin rol üstlenen bir mimari öğe olarak ele alınmıştır.

X